Včelaři Těšín

Galerie

Biojarmark  - Albrechtova střední škola Český Těšín  21.9.2023

Dožínky na Biofarmě Koňákov 16.9.2023

PRÁZDNINY 2023 S AMOSEM

V rámci bohatého programu PRÁZDNINY 2023 organizovaného SVČ AMOS za podpory města Český Těšín se ve spolupráci se ZO ČSV Český Těšín uskutečnilo dne 16.8.2023 v TRIANONU POVÍDÁNÍ O VČELKÁCH.

Od včelařů S. Czudka a J. Barona se asi 40 děti dozvědělo mnoho informací o významu včel v přírodě a jejich vlivu na život nás všech.

Zkušené včelaře potěšilo, že znalost dětí o včelách se zvyšuje a nevnímají včely jenom jako zdroj sladkého medu.

V závěru akce děti ochutnaly med a prohlédly si vegetační střechu Trianonu.

Brigáda 5.5.2023

Děkujeme všem členům ZO, kteří přispěli svou pomocí při údržbě areálu, ve kterém se nachází naše včelařská klubovna.

Přednáška 17.2.2023 na téma "VARROA - jak s ní včelařit"

Jsme rádi, že jsme měli příležitost přivítat mezi sebou vědeckého pracovníka a zkušeného včelaře Mgr. Jiřího Danihilíka, Ph.D.

Na přednášku do prostor Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně přijalo pozvání také 44 včelařů jak z domovské ZO, tak i z organizací z blízkého, či vzdálenějšího okolí. Nosným tématem bylo včelaření s varroa destruktor, následky napadení včelstev tímto škůdcem, jak mu předcházet a co si počít když už “se to stane”.

K vidění byly i vzorky sršně asijské a lesknáčka úlového – škůdců, kteří na našem území zatím nebyli zaznamenáni.

Celá přednáška byla vedena v uvolněné atmosféře a já věřím, že byla přínosná pro všechny zúčastněné, kterým patří dík za zájem o zdraví včel.

Nákup keřů 10.10.2022

Včelaři jsou si dobře vědomi toho, jak je důležité dbát na dobré pastevní podmínky pro včely a zároveň udržovat biodiverzitu. Proto jsme z prostředků vydělaných na veřejných akcích nakoupili 450 ks nektarodárných a pylodárných keřů, ze kterých budou mít prospěch nejen naše včely, ale i jiní opylovači.

Včelařský den 2022

27.8. 2022 jsme uspořádali tradiční včelařský den se vším, co k němu patří. Součástí byla tematická výstava včetně živých včel,  prodej medovníků, medu, včelí kosmetiky. Nechybělo tradiční skvělé jídlo a pití. Dlouhou chvíli neměly jistě ani děti, pro ty byl připraven skákací hrad, lukostřelba a malování na tvář.

Všem, kteří nás podpořili patří velké díky a těšíme se na další společné akce.

Velikonoční jarmark 9.4.2022

Naše ZO ČSV byla pozvána Muzeem Těšínska k účasti na velikonočním jarmarku. My jsme toto pozvání rádi přijali a včelaření jsme prezentovali prostřednictvím ukázky výroby svíček ze včelího vosku a nabídkou medových laskomin a kosmetiky. 

Děkujeme organizátorům za pozvání a péči, včelařům za účast a hostům za návštěvu.

Přednáška 8.4.2022

Dne  8.4.2022 měla naše ZO opět příležitost přivítat v prostorách kulturního centra v Dolním Žukově pana Mirka Sedláčka k besedě na téma: Včelařské jaro a časné léto. Tato přednáška navazovala na předcházející. Kdo se chce dozvědět více o způsobu včelaření tohoto zkušeného včelaře, má možnost sledovat jeho videa na YouTube.

Hosté, ať už z řad naší, nebo jiných ZO, se měli možnost dozvědět mnoho ze zkušeností osvědčených v praxi.

Zůčastnilo se 38 posluchačů z šesti různých organizací.

 

Přednáška 6.2.2022

Dne  6.2.2022 měla naše ZO příležitost přivítat v prostorách kulturního centra v Dolním Žukově pana Mirka Sedláčka k besedě na téma: Předjarní ošetřování, podněcování, jarní rozvoj až po nasazení medníků, izolace matek. 

Hosté, ať už z řad naší, nebo jiných ZO, se měli možnost dozvědět mnoho ze zkušeností osvědčených v praxi.

Zůčastnilo se 36 posluchačů z šesti různých organizací.

Pro velký úspěch jsme se rozhodli v cyklu přednášek pokračovat.

Včelařský den 28.8.2021

28.8.2021 jsme po roční vynucené pauze uspořádali tradiční Včelařský den. Svatý Ambrož, patron včelařů, stál při nás, a tak nám i počasí klaplo. Jak jsme slibovali, byla k vidění expozice včelařských potřeb, úlek se živými včelami, návštěvníci si mohli koupit med  a jiné včelí produkty, nebo bižuterii se včelařskou tématikou. K jídlu a pití byla spousta dobrot a děti měly k dispozici supermegahustěkrutopřísný skákací hrad. 
Součástí včelařského dne bylo i podepsání prodloužení družby s organizacemi, která trvá již 30 let.
Celá akce proběhla za podpory Města Český Těšín.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci a návštěvníkům za podporu.

Členská schůze - 17.7.2021

Členská schůze  17.7.2021  na zahradě knihovny v Dolním Žukově
Na programu:  seznámení s aktuálním děním v organizaci,  nákazovou situaci, léčbou včelstev a pod.

Občerstvení bylo zajištěno, přivítali jsme i rodinné příslušníky našich členů.

Den Země - Albrechtova střední škola 24.6.2021

Členové ZO ČSV Český Těšín propagovali naši ZO a hlavně včelařství na akci Den Země, kterou již tradičně pořádá ve svých prostorách Albrechtova střední škola.

Výroční a volební členská schůze 20.2.2020

Setkání s přáteli - vaječina

Nezbytné je setkávání přátel, proč jej tedy nespojit se smažením vaječiny?

Brigáda

Je potřeba se starat o okolí naší klubovny

Farmářské slavnosti na farmě Koňákov

Ve dnech 11. a 12. září 2020 se včelaři zúčastnili BIO jarmarku na rodinné farmě pana Kotajného v Koňákově. Byli jsme požádáni o účast na této akci a bylo nám ctí prezentovat včelí produkty našich kolegů, medovníky a medovinu. Největší úspěch však měl prosklený úl a to nejen u dětí.

Wisła 2019

V únoru naše ženy “pekařky” dostaly za dlouholetou práci jako odměnu návštěvu aquaparku Golębiewski ve Wisle.

Podpis družební dohody v Kysuckém Novém Meste

Den obce Chotěbuz 22.6.2019

Areál sportovně kulturního střediska – obec oslavila tradiční den obce spojený s dětským dnem

Včelařský den 23.7. 2019

Tradiční včelařský den s přáteli, spoustou zábavy a skvělého jídla. Nesměla chybět ochutnávka medu, kvízy a hry pro děti. Přizváni byli modeláři RC modelů.

Veselice s ČRO 14.9.2019

Český rozhlas Ostrava společně s obcí Chotěbuz pořádali u příležitosti 90 let českého rozhlasu Ostrava veselici.
Opět jsme se podíleli na občerstvení návštěvníků našimi výrobky.

Vánoční jarmark 30.11.2018

Vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu připravily městské organizace a školy . Včelaři se prezentovali včelími produkty a teplou medovinou.

Podpis družební dohody 3.11.2018

Podpis Družební dohody se uskutečnil v ZO Těrlicko,
za naši ZO př. Klimsza, Harok, Filipczyková

Zájezd do Olomouce 20.10.2018

Členové navštívili Mezinárodní včelařskou výstavu “Hanácká včela” na výstavišti Flora Olomouc a měli možnost se zúčastnit komentované prohlídky centra města.
Na zpáteční cestě jsme navštívili př. Kopečka na jeho včelí farmě.

Včelařský den 14.7.2018

Tradiční Včelařský den v prostorách knihovny v Dolním Žukově.Součástí byla přednáška př. Ostárka na téma “Včelí pastva”,

proběhla soutěž o nechutnější med, děti pobavil klaun Hopsalín a hlavně se podávalo skvělé občerstvení.
 

Stavění Sv. Ambrože 21.5.2018

Členové ZO ČSV při instalaci včelího klátu v podobě Sv. Ambrože.

BIO jarmark 21.9.2018

BIO jarmark se uskutečnil v areálu Albrechtovy střední školy.

Den obce Chotěbuz 23.6.2018

U příležitosti 20 let samostatnosti obce byla naše ZO oslovena o účast na Dni obce Chotěbuz.