Včelaři Těšín

O nás

Po listopadu 1989 a následujících politicko-ekonomických změnách začaly změny i v zájmových organizacích včetně ČSV. Po roce 1990 prudce klesaly stavy včelstev i členské základny. V roce 1992 naše ZO měla 92 členů a 435 včelstev. V roce 1994 měla naše ZO 80 členů a 391 včelstev. Rok 1995 byl rokem volebním. Předsedou byl zvolen opět Eduard Plonka. V roce 1996 máme 76 členů a cca 400 včelstev. Následující rok 1997 byl zaznamenán další pokles stavu včelstev i chovatelů. V roce 1998 při stejné členské základně po delší době máme nárůst o 38 včelstev. Republikový průměr 8,2 včelstev, u nás 5,4 včelstva na chovatele. V roce 1999 máme 74 členů a 530 včelstev tj. nárůst o 130 včelstev díky prvnímu velkovčelaři Ing. Marku Sznapkovi.

Rok 2000 je rokem volebním. Po okresní konferenci na Kostelci v OV ČSV Karviná zůstává př. Plonka v dosavadní funkci. Dochází ke změně pokladníka. Za odstupujícího Ing. Křístka je jmenován Stanislav Czudek.  V roce 2001 máme 69 členů, z toho 5 bez včelstev a 592 včelstev.

Rok 2002 se chovatelsky příliš neliší od předcházejícího. Máme 68 členů a 530 včelstev. Na jednoho včelaře připadá 8,2 včelstva, průměrný věk včelaře je cca 60 let.  Je to však rok jubilejní. Připomínali jsme si založení „Sekcji Ogrodniczo-Pszczelarskiej“ v Cieszynie, předchůdce dnešních včelařských organizací. Jsme jedinou včelařskou organizací, která byla založena mimo dnešní hranice naší republiky. V zimním období 2002-2003 došlo k velkým úhynům včelstev v Česku (110 tisíc), naštěstí toto nás nezasáhlo.

V roce 2003 máme 69 členů a obhospodařujeme 538 včelstev, z toho Ing. Marek Sznapka má 150 včelstev. V dubnu k nám přistoupilo 6 členů zaniklé ZO Louky se 40 včelstvy. Funkcí důvěrníka převzala Ludmila Filipczyková. V roce 2004 si připomínáme založení Českého svazu včelařů v Českém Těšíně.

Rok

Počet členů

Počet včelstev

Průměrný výnos medu (kg)

Celkový výnos medu (kg)

2003

69

538

2004

72

577

2005

77

482

9,8

4 639

2006

70

338

15,2

5 092

2007

68

398

19,5

7 762

Během zimy jsme v roce 2007 čelili velkému výskytu varroázy a následnému úhynu 113 včelstev. Díky finanční podpoře města ČT bylo na jaře roku 2008 od přítele Kolomého zakoupeno 50 oddělků na znovu zavčelení.

Rok

Počet členů

Počet včelstev

Průměrný výnos medu (kg)

Celkový výnos medu (kg)

2008

72

434

16,1

4 731

2009

76

498

13,0

6 522

2010

74

489

5,6

2 718

2011

74

542

15,0

8 137

2012

78

544

13,0

6 966

2013

73

608

13,0

9 702

2014

78

567

3,6

2 092

2015

77

448

7,3

3 262

V sezoně 2014/2015 jsme byli svědky katastrofálních následků přemnožení varoázy. Z původních 567 produkčních včelstev v roce 2014 jsme během podzimu a zimy registrovali více jak 70% úhyn. Na jaře jsme k 1.5.2015 zaevidovali stav 130 vyzimovaných včelstev!

Vedení organizace okamžitě reagovalo objednáním 170 oddělků, které byly z 50% hrazeny ZO. Tento krok byl možný díky finanční podpoře našich partnerů.

V březnu 2015 proběhla volební členská schůze, na které bylo zvoleno vedením organizace ve složení:

Předseda                    Luboš Supik

Místopředseda            Stanislav Harok          

Jednatel                     Tadeáš Klimsza         

Pokladník                   Ryszard Roszka 

Hospodář                    Karel Szturc      

Chovatelský referent    Josef Baron        

Nákazový referent        Jan Macho    

Kulturní referent           Ludmila Filipczyková

Úsekovi důvěrníci         př.Pilch Gustav, Niemiec Jaroslav, Kabot Jan Ing., Klimsza Tadeáš, Czudek Stanislav, Supík Luboš, Filipczyková Ludmila, Stoszková Lenka, Szturc Rostislav Ing., Harok Stanislav, Niemczyk Karel, Bobek Jan

Naše ZO pořádá, nebo se pravidelně zúčastňuje kulturních, společenských a osvětových akcí, jako například vánoční jarmark na náměstí v Českém Těšíně, Den obce Chotěbuz, Den Země, Včelařský den a podobně. Všude tam propagujeme prospěšnost včelařství.

V roce 2020 byl na výroční a volební schůzi zvolen nový výbor ZO ČSV Český Těšín.

Předseda                       Luboš Supik

Místopředseda             Stanislav Harok          

Jednatel                        Tadeáš Klimsza         

Pokladník                      Ryszard Roszka 

Hospodář                      Karel Szturc              

Nákazový referent        Petr Vojtíšek    

Kulturní referent           Ludmila Filipczyková

V roce 2021 sdružuje ZO 80 včelařů obhospodařujících 564 včelstev.