24.6.2021 členové naší ZO prezentovali včelařství na Dni Země, jehož tradičním pořadatelem je Albrechtova střední škola.