SZTURC Rostislav

SZTURC Rostislav Úsekový důvěrník Telefon: 777 991 057  E-mail: rszturc@centrum.cz

STOSZKOVÁ Lenka

STOSZKOVÁ Lenka Úsekový důvěrník Telefon: 737 869 657  E-mail: lena133@seznam.cz

NIEMCZYK Karel

NIEMCZYK Karel Úsekový důvěrník Telefon: 739 538 375  E-mail: karel.niemczyk@klikni.cz

NIEMIEC Jaroslav

NIEMIEC Jaroslav Úsekový důvěrník Telefon: 721 249 172  E-mail: jarekniemiec@seznam.cz

CZUDEK Stanislav

CZUDEK Stanislav Úsekový důvěrník Telefon: 731 494 662  E-mail: sczudek@filadelfia.cz

BOBEK Jan

BOBEK Jan Úsekový důvěrník Telefon: 606 167 695   E-mail: 

BARON Josef

BARON Josef Chovatelský referent Telefon: E-mail: 

FILIPCZYKOVÁ Ludmila

FILIPCZYKOVÁ Ludmila Kulturní referent Telefon: 604 646 798  E-mail: lidkafi@seznam.cz

ROSZKA Ryszard

ROSZKA Ryszard Pokladník Telefon: 737 238 163  E-mail: ryszard.roszka@gmail.com

KLIMSZA Tadeáš

KLIMSZA Tadeáš Jednatel Telefon: 605 946 703  E-mail: tadeas.klimsza@seznam.cz